Продукти

Ендоскопска система PENTAX Classic Line www.pentax.de/en/classicLine.php

Система с над 30 инсталации в България. Един от световните бест-селъри на производителя. Ендоскопите се доказаха на българския пазар като отлично съвместяване на японско качество и разумна цена.

Автуфлуоресцентна система за белодробна ендоскопия SAFE 3000 www.pentax.de/en/autofluorescence.php

Второ поколение, дигитална, автуфлуоресцентна система от Pentax, специализирана за белодробна ендоскопия. Комплектована с 300 вата ксенонов светлинен източник и с допълнителен специален лазерен светлинен източник, чийто интензитет е съобразен с автофлуоресцентната специфика на белодробната стена.


Ендоскопска система PENTAX HD+ www.pentax.de/en/hi_line.php

HD ендоскопска система от Pentax с най-висока разделителна способност във високия клас апаратура. За по-ефективна диагностика Pentax доставя интегриран диагностичен софтуер (диагностични филтри) с профилирани режими съобразени с особенностите на лигавиците на стомаха, хранопровода и дебелото черво.

Ехо-Ендоскопска система www.pentax.de/en/endoscopic_ultrasound.php

Пионера в ехо-ендоскопията Pentax запазва своята водеща позиция с нови разработки съвместно с традиционния си партньор в сферата на ехографията, концерна Hitachi.


Ендомикроскопска система www.pentax.de/en/endomicroscopy.php

Единствената система предлагаща микроскоп с 1000 пъти увеличение интегриран в дисталния връх на конвенционален гастроскоп или колоноскоп. Допълнителния лазерен светлинен източник и конфокалната технология позволяват микроскопска визуализация на субмукозно ниво.

Видео-Бронхоскопски апарати www.pentax.de/en/bronchoscopy.php

Pentax е производител, акцентиращ усилията си върху развитието на бронхоскопските технологии. Дългата японска традиция в изработката на висококачествени бронхоскопски апарати Pentax продължава с новото технологично поколение – първия в света хай-дефинишън бронхоскоп.