Клиенти

Ползуватели на видео-ендоскопска техника Pentax и клиенти на Тримед Медикал ООД са над 40 лечебни заведения на територията на Българя. Между тях са университетски болници, онкологични болници и водещи общински и частни болници.

СБАЛ по онкология ЕАД
гр. София - www.sbaloncology.bg

МБАЛ „Свети Иван Рилски“
гр. София - www.rilski.com/contact.php

УМБАЛ “Св. Георги" ЕАД
гр. Пловдив - www.unihosp.com

СБАЛ по белодробни болести "Св.София"
гр. София - www.sbalbb-svetasofia.com

МИ НА МВР
гр. София - mi.mvr.bg/

ІІ МБАЛ София АД
гр. София - www.vtora-mbal.org

V МБАЛ София АД
гр. София - www.5mbal.com/web/

НМТБ "Цар Борис III
гр. София - www.nmtb-sofia.eu/page.php?ID=4

МДОЗС
гр. Хасково - www.mdozs-haskovo.org

СБАЛОЗ "Св. Мина" ЕООД
гр. Благоевград

КОЦ Шумен ЕООД
гр. Шумен - oncocenter.org/

МБАЛ АВИС - МЕДИКА
гр. Плевен - www.avismedica.com

МБАЛ-Благоевград АД
гр. Благоевград - mbal_blg_inf@abv.bg

МБАЛ-Бургас АД
гр. Бургас - www.mbalburgas.com

МБАЛ ”Христо Ботев" АД
гр. Варна - mbalvratsa.or

МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД
гр. Кюстендил - www.mbalkn.com

МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов" АД
гр. Ловеч - www.mbal-lovech.com

МБАЛ Пазарджик АД
гр. Пазарджик - www.mbal-pz.com

МБАЛ "Рахила Ангелова" АД
гр. Перник - bolnicapernik.com/zanas.htm

МБАЛ “Св.Пантелеймон" АД
гр. Ямбол - mbalyl.atspace.com/kontakt.htm/

ІМБАЛ "Св.Врач" ЕООД
гр. Сандански - mbalsandanski.com

МБАЛ “Св. Екатерина" ЕООД
гр. Пазарджик

МБАЛ “Пулс”
гр. Благоевград - www.mbalpuls.bg/

МБАЛ “Св. Иван Рилски”
гр. Дупница - www.lechebnizavedenia.co...

МБАЛ “Св. Иван Рилски” 2003
гр. Дупница - www.mbal2003.com/

МБАЛ Медлайн Клиник ООД
гр. Пловдив - www.medline.bg/

МБАЛ "Хаджи Димитър"
гр. Сливен - www.mbalhd.com/about.php

МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД
гр. Сливен